Felhasználási Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Üdvözöljük az Speki.hu weboldalon, a DEALER Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (rövidített név: DEALER Bt.) által üzemeltetett online tőzsdei spekuláns közösségi szolgáltatáson. Ez a honlap a DEALER Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (székhely: 3300 Eger, Hétvezér út 6., Cégjegyzékszám: 10-06-020048, Adószám: 23208917-2-10, képviseli: Ábri Zoltán János, elérhetősége: info@speki.hu) a továbbiakban Speki.hu vagy Szolgáltató tulajdona.Azzal, hogy belép a www.speki.hu.hu weboldalára, elfogadja az alábbi Felhasználói Feltételeket, még abban az esetben is ha csak látogatóként böngészik, és nem regisztrált tagja, a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Látogatóként Ön hozzáférhet az információ egy részéhez regisztráció nélkül is, de bizonyos szolgáltatások csak regisztráció után érhetőek el. A regisztráció és az ezzel járó szolgáltatások jelenleg ingyenesek.A Felhasználási Feltételek legfontosabb pontjaként kell megjegyezni, hogy a Szolgáltatás egyedüli célja a tájékoztatás, valamint, hogy az önkéntes alapon épülő regisztrált Tagság által a rendszerbe feltöltött tartalmat megossza a Felhasználókkal, és interaktív fórumot biztosítson a szabad véleménynyilvánításnak. Sem a Felhasználók szakmai hozzáértése, sem az általuk megosztott tartalom nem kerül megítélésre, minősítésre, szűrésre, szakmai szempontok szerinti rangsorolásra, vagy súlyozásra a Speki.hu által. Éppen ebből fakadóan a Speki.hu weboldalon található tartalomnak sem része, sem egésze nem minősül befektetési, gazdasági, jogi-, és adótanácsadásként, vagy egyéb pénzügyi ajánlásként, legfőképpen nem minősül  tőzsdei kereskedési javaslatként, még abban az ellentmondásos esetben sem, ha a tartalom szerzője erre való utalást tesz.


Mindebből fakadóan az oldal tartalmát mindenki saját felelősségére használhatja és értelmezheti a benne foglalt információt. A Speki.hu javaslata a Felhasználók felé, hogy soha ne hozzanak befektetési döntéseket csupán az itt található tartalomra hagyatkozva, kérjék ki szakértő véleményét is. A Speki.hu minden ezzel összefüggésben álló felelősséget, és a fentiek figyelmen kívül hagyásából fakadó vagyoni és minden egyéb kár megtérítését kizárja.PREAMBULUMA Speki.hu weboldal célkitűzéseA Szolgáltató 2009. évben kísérleti jelleggel indította a Speki.hu weboldalt, azzal a célkitűzéssel, hogy amatőr és hivatásos tőzsdei spekulánsoknak közvetítsen hírszolgáltatást, aktuális elemzéseket, és szakmai tartalmat elsősorban webkettes alapon épülő adat- és tudásbázis segítségével.  Az oldalon belül több, a tőzsdei kereskedést, és döntéshozást támogató hasznos funkció került kialakításra, melyeket független hírforrásból származó aktuális makrogazdasági, tőzsdei és egyéb releváns hírekkel egészít ki a Szolgáltató.JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN ALKALMAZOTT FOGALMAK:Szolgáltatás: A Szolgáltató által üzemeltetett www.speki.hu weboldalon üzemelő tartalom hozzáférést, és tartalom megosztást biztosító funkciók összessége. Szolgáltató a Szolgáltatást a Felhasználók részére ingyenesen nyújtja.Látogató: Minden user, aki a www.speki.hu weboldalat letölti, és annak tartalmát a Szolgáltatás igénybevételével böngészi.Tag: a Szolgáltatást igénybevevő olyan Látogató, akinek kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi adatait a Speki.hu on-line regisztrációs eljárás során rögzítette.Felhasználó: Látogató és Tag együttes megnevezése Jelszó: A Tag elektronikus azonosításához felhasznált nem nyilvános ellenőrző adat.Kötelező alapadatok:A regisztrációs eljárás során a Tag által önmagáról önkéntesen megadott adatok köre (Felhasználói név (nick név) nyilvános, nem módosítható, E-mail cím, Jelszó (megerősítéssel), Vezetéknév, Keresztnév)Opcionális adatok: a Tag által önmagáról önkéntesen, a kötelező alapadatokon felül megadott további adatok.Feltöltött tartalom: bármely szöveges, vagy képi anyag, amit a Felhasználó a Szolgáltató nyilvántartó rendszerébe feltölt, ideértve a kötelező és opcionális adatokat, elemzéseket, cikkeket, hozzászólásokat, chat beírásokat, naptárbejegyzéseket…stb., illetve bármely egyéb adatot.Megosztott tartalom: olyan feltöltött tartalom, mely más Felhasználók által is hozzáférhető a Szolgáltatás segítségével1.    SZELLEMI TULAJDONJOG1.1.    A www.speki.hu weboldalon található tartalom, és azok hozzáférését biztosító algoritmusok, eljárások, speciális megjelenítési formák, a DEALER Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. szellemi tulajdona. A weboldalhoz tartozó aloldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jog a Szolgáltatót illeti.1.2.    Minden Felhasználói megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a Szolgáltató részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a Szolgáltatás használatával kapcsolatban az észrevétel eljuttatása révén a Speki.hu korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, továbbá az összes vagyoni típusú szerzői jog és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jog, jogcím és érdekeltség Felhasználó a Speki.hu-ra ruház át. Így a Speki.hu minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben.1.3.    A Speki.hu - a forrás megjelölésével - korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatná.


1.4.    A Felhasználó elismeri, hogy Szolgáltató tulajdona minden olyan jog, amely a Speki.hu fogalmakhoz, emblémákhoz, egyedi kifejezésekhez, brand nevekhez valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, és nem említheti azokat negatív összefüggésben.
2.    REGISZTRÁCIÓ2.1.    A Speki.hu közösségi weboldalán Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, akinek önrendelkezési joga nem korlátozott. 14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. A regisztrált Tagság feltétele, hogy a regisztrációt a Szolgáltató elfogadja.2.2.    A nem természetes magánszemélyek (pl.: profitorientált gazdasági társaságok, tőzsdei ügynökségek és szolgáltató vállalatok, más közösségi, üzleti vagy non-profit társadalmi célú szervezetek) kizárólag a Szolgáltatóval kötött külön erre irányuló szerződés keretében lehetnek Tagok. Ennek hiányában a regisztrációt a Szolgáltató törölheti a rendszerből.2.3.    Regisztráció során kötelezően megadott adatokA www.speki.hu weboldalán történő regisztrációkor a Tag elismeri, hogy minden a Szolgáltató felé tett adatszolgáltatás Önkéntes alapon történt.A Speki.hu rendszerébe történő regisztrációhoz legkevesebb szükséges adatok köre:


•    Felhasználói név (nick név),


•    e-mail cím,


•    jelszó (megerősítéssel),


•    vezeték- és keresztnevek.


A Felhasználói nevet Tagok a későbbiekben nem módosíthatják.2.4.    A kötelezően kitöltendő adatok a Tag valódi személyazonosításra önmagukban nem feltétlenül alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ. A Tag vállalja, hogy a regisztráció során magáról megadott adatok – mind a kötelező alapadatok, mind a saját döntése alapján megadott opcionális adatok – a valóságnak megfelelnek.2.5.    Amennyiben a Tag neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Speki.hu fenntartja a jogot, hogy a Tag kilétét további, a Tagra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. A Tag vállalja, hogy az erre irányuló adatkérést a Szolgáltató felhívásában előírt időn belül megválaszolja, ellenkező esetben a Tagsági státusza törlésre kerülhet. Amint a Speki.hu tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a Tag hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.2.6.    A Szolgáltatás igénybevétele során a Tagnak saját döntése alapján lehetősége van további, ún. opcionális adatokat megadni magáról. (Személyes adatok, kompetencia jellemzők, a létrehozott profilhoz feltöltött kép, bemutatkozó sorok). Ha a Tag ilyen adatot ad meg, és engedélyezően nyilatkozik azok közzétételi lehetőségéről, az minden Tag számára nyilvános lesz, beleértve a szabadszavas mezőkben általa esetlegesen megadott ún. Különleges Adatot Tartalmazó Mezőket is. (pl.: fajra, vallási hovatartozásra, szexuális irányultságra vonatkozó adatok)2.7.    Az adatokban történő változások esetében, vagy a regisztráció oldalán megadott esetleges téves adatokat a Felhasználói név kivételével a Tag a későbbiekben szabad döntése alapján módosíthatja annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.2.8.    A Tag adatait - a Felhasználói név kivételével - nem jelenítjük meg, és harmadik félnek nem adjuk át előzetes hozzájárulás és erre tett kifejezett nyilatkozat nélkül. Ilyen nyilatkozattétel a rendszerben elektronikusan is történhet.2.9.    REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE, és hozzáférési jogok korlátozásaA Speki.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármely Tag regisztrációját indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja, kivételes esetben szerkessze, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy bármilyen más Felhasználó bizalmával való visszaélés esetén, különös tekintettel ha a felhasználói név:


•    védjegyet sért,


•    más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,


•    egyéb szervezet méltányolható üzleti érdekeit sérti,


•    rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,


•    burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,


•    mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.


•    obszcén vagy trágár kifejezés.2.10.    A Speki.hu fenntartja a jogot a Szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a Szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet tartalom megosztása vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció2.11.    A felhasználói név kérésre történő átírásához vagy profil törléséhez a Speki.hu azonosítás céljából jogosult a Tag személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Speki.hu kérheti, hogy a felhasználó:


•    a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást


•    vagy azt, hogy küldje el a Szolgáltató részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát


•    vagy személyazonosságát egyéb, a Szolgáltató által elfogadott módon bizonyítsa2.12.    Elhunyt személyek profiljának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért kérjük az info@speki.hu e-mail címen vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.3.    FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS3.1.    A Speki.hu ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e a Felhasználási Feltételeket; továbbá a Speki.hu fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeknek minden körülmények között érvényt szerezzen, akár a Felhasználót értesítése mellett vagy a nélkül.3.2.    A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Speki.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.3.3.    A Speki.hu nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások számára hozzáférhetetlen helyen tárolják. A Tagot az e-mail cím és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a Speki.hu nem vállal felelősséget. A Tag a jelszavát nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Jelszót kiadni haramdik személynek semmilyen esetben nem áll módunkban.3.4.    A Tag tudomásul veszi hogy a Szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a Jelszó igazolja őt elektronikusan, így ha harmadik fél a Jelszó birtokába jut, a Szolgáltató a Jelszó kompromittálódásának jelzéséig nem tud különbséget tenni a Tag és a Jelszót felhasználva a Szolgáltatást igénybevevő más személyek között, és a harmadik személy mindennemű tevékenységét a jelen Szerződés szempontjából a Tag tevékenységeként ítéli meg, és az ebből eredő következményekért a Tag tartozik felelősséggel.3.5.    A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Speki.hu ügyfélszolgálatát (e-mail cím: info@speki.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A Speki.hu nem vonható felelősségre a Tagnak a beléptető rendszerhez tartozó felhasználói név és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.3.6.    A Felhasználó a www.speki.hu oldalon megismert tartalmat csak és kizárólag saját felelősségére értelmezi, és használhatja fel. Az ebből fakadó esetleges vagyoni és egyéb károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.3.7.    Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használata során mindvégig felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal különös tekintettel a Tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik, ideértve a chaten, hozzászólásokban, és egyéb megosztott tartalomban való megnyilvánulásait.3.8.    Felhasználó felelősséggel tartozik az általa megosztott tartalmak, és üzenetváltások tartalmáért, leszámítva azok gazdasági, és pénzügyi vonatkozásbeli helytállóságát. A Felhasználó által megosztott tartalom, illetve az azok továbbításából eredő károkért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.3.9.    Ezen feltételek elfogadásával Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Speki.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a Felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak a rendszerben tartalom megosztásra és üzenetváltásra alkalmas bármely fórumon vagy bármely más módon.3.10.    A Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem sértheti mások jogát, különös tekintettel a szerzői jogra, védjegyre vagy más szellemi tulajdonjogra, személyhez fűződő jogra (jó hírnévhez való jog, becsület, magántitok, személyes adatok, üzleti titkot, stb.), bármely más erre vonatkozó jogszabályi rendelkezésre.3.11.    A Szolgáltatás ingyenessége nem érinti Felhasználó kártérítési felelősségéből eredő követelések megfizetésének kötelezettségét. Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Speki.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó a Szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Speki.hu írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.II. HASZNÁLATI SZABÁLYOK4.    TARTALOM ÉS ANNAK SZELLEMI TULAJDONA4.1.    A Speki.hu weboldalán megtalálható tartalom nagyobb hányadban a Felhasználók által megosztott szöveges és képi adatokból, kisebb hányadban egyéb hírszolgáltatóktól, és a Speki.hu saját publikációiból áll. Jellegét tekintve a tartalom jellemzően lehet:


•    elemzés


•    hozzászólás


•    chat beírás


•    naptárbejegyzés


•    cikk (esszé jellegű írás)


•    regisztráció során megadott személyes adatok4.2.    A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy tartózkodjon bármely olyan tartalom feltöltésétől, mely kifejezetten befektetési, gazdasági, jogi-, és adótanácsadás, vagy egyéb pénzügyi ajánlásként, legfőképpen tőzsdei kereskedési ajánlásként értelmezhető. (a teljesség igénye nélkül például.: elemzések, előrejelzések, kereskedési tippek megfogalmazásánál javasolt a feltételes mód használata, ezzel szemben a kijelentő, és felszólító mód, illetőleg minden egyéb a tartalomban megfogalmazott javaslatokat követő cselekvésre buzdítás kerülendő.)4.3.    Tiltott minden olyan tartalom feltöltése, mely a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom, illetőleg ha azok az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek. Felhasználó megértette, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ,és bejelentést követően kontrollálja, és ellenőrzi az információt a www.speki.hu weboldalon.4.4.    A Speki.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldaltartalom részét vagy egészét (szöveg, grafika, fotó, hang- vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, algoritmus, program stb.) bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, fel- vagy átdolgozni, .vagy értékesíteni. A lap tartalmának egyes részeit, vagy tartalmának kivonatait - kizárólag saját felhasználás céljából kizárólag nyomtatott formában tárolhatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, újradigitalizálására, és ezt követően adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.4.5.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Speki.hu Szolgáltatás weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve ebből az okból kifolyólag annak elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse.4.6.    A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő bármilyen mű (írás, hozzászólás, kép, audio, illetve audiovizuális, vagy grafikai mű, stb.), (a továbbiakban:„Mű”) a rendszerbe történő felötltésével, elérhetővé tételével, feltöltésével, beírásával, beküldésével, vagy egyébként rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad a szolgáltatónak a további felhasználás (al-licenc) együttes engedélyezésével a szóban forgó Mű(vek), tartalom tekintetében. A felhasználási engedély magában foglalja – többek között – a Művek tárolására, másolására, módosítására, térítés ellenében vagy anélkül történő terjesztésére, közvetítésére, on-line és nyomtatott sajtótermékekben, tetszőleges számban történő megjelentetésére és tetszőleges számú után közlésére, nyilvános előadására, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, reklámcélú felhasználására vonatkozó jogosítványokat.4.7.    Felhasználó lemond arról a jogáról, hogy a megosztott tartalmakkal kapcsolatosan a későbbiekben szerzői jog megsértésére való hivatkozással kártérítési igénnyel lépjen fel Szolgáltatóval szemben.4.8.    A feltöltött tartalomban, vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen jellegű nyílt, vagy bújtatott reklám elhelyezése szigorúan tiltott. Az ilyen tartalmakat a Szolgáltató módszeresen felkutatja, és belátása szerint szerkesztheti (annak lényegi mondanivalójának esetleges megváltozása esetén is), vagy véglegesen törölheti annak képi, szövegi és egyéb elemeit. Ezen pont Felhasználó általi megszegése esetén az ebből eredő kárért, és elmaradt bevételért Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik Speki.hu-nak.Ezen pont alól Felhasználó csak a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján mentesülhet. Ilyen jellegű szerződéskötési igényét Felhasználó az info@speki.hu címen jelezheti a Szolgáltatónál.TARTALOM ELLENŐRZÉSE


4.9.    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a feltöltött anyagok tartalmát nem ellenőrizzük, az optimális tördelés érdekében sortörésekkel szerkeszthetjük.TARTALOM FELTÖLTÉSE4.10.    Felhasználó felelősséget vállal, hogy az általa elhelyezett adat (kép, videó, hanganyag, szöveg, stb.) nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a Felhasználói Feltételekben foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért Felhasználó tartozik felelőséggel.TARTALOM TÖRLÉSE4.11.    Amennyiben a feltöltött tartalom a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénybe ütközik a Speki.hu jogosult külön értesítés nélkül haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben a védjegy tulajdonjogához fűződő jog megsértése nem egyértelmű, akkor a védjegy jogosultja jogosultságának közokirattal vagy magánokirattal történő igazolását követően - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak megfelelően – a bitorolt védjegyet a szolgáltató haladéktalanul eltávolítja.4.12.    Ha harmadik személy arra hivatkozik, hogy a Szolgáltatás útján elérhetővé tett valamely tartalom vagy adat a szerzői jogi törvény által védett jogot (szerzői vagy kapcsolódó jogot) sért, a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § -a szerint jár el azzal, hogy e törvényi keretek között a hivatkozott jogsértés körülményei és műszaki lehetőségei függvényében dönt arról, hogy a sérelmezett adathoz való hozzáférést szünteti-e meg, vagy magát az adatot törli. Ha a jogsértő tartalom vagy adat nem azonosítható be egyértelműen, a Szolgáltató minden, a Felhasználó által közzétett tartalom és adat hozzáférhetővé tételét ideiglenesen felfüggesztheti, vagy azokat véglegesen törölheti. A Szolgáltató nem köteles a törlésről előzetesen értesíteni a Felhasználót.4.13.    Speki.hu fentiektől eltérő minden egyéb esetben is fenntartja a jogot a feltöltött tartalmak módosítására, internetes elérési címének megváltoztatására, indokolt esetben teljes törlésére. A feltöltött tartalom törlése után maradhatnak tartalmak, és adatok biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken, melyek a nyilvánosság, vagy harmadik fél számára már nem elérhetőek.TATRALOM KILÉPÉS UTÁN


4.14.    A Felhasználó által a Szolgáltató részére a jelen Felhasználói Feltételek elfogadásával engedett tartalommal kapcsolatos felhasználási engedélyeket a Szolgáltatás igénybevételének megszűnése, vagy a regisztrált Tagság megszűnése nem érinti, továbbá az átengedett szerzői jogi felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által esetlegesen archivált tartalmakra is.III. TECNHIKAI KITÉTELEK5.    HONLAP BIZTONSÁGA5.1.    A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.5.2.    A Felhasználó a Szolgáltatás megfelelő informatikai működését semmilyen módon nem veszélyeztetheti,  köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól,  a Szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését nem segítheti elő, illetve a Szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek nem teheti ki, ideértve különösen az alábbiakat:


•     hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;


•    megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;


•    kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba vagy azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spam"-melése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing];


•    nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és / vagy hirdetését;


•    bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.Jelen pont be nem tartása, különös képen rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértésére irányuló magatartás, vagy arra való felbujtás polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.6.    RENDSZER TÁMADÁSA ÉS TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK6.1.    A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:


•    A Speki.hu bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;


•    Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Speki.hu vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;


•    A Speki.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);


•    Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (különös tekintettel a Felhasználói nevek és / vagy e-mail címek, jelszavak, egyéb személyes azonosítók);


•    A Speki.hu weboldal bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;


•    Megszerzett anyagok, forráskódok, algoritmusok, publikálása;


•    Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen céllal  történő létesítése;


•    Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a Szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a profillapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a feltöltött tartalomban , az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést több alkalommal helyez el.


•    más Felhasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése, megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,


•    más Felhasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely a Felhasználót kompromittálhatja, illetve a számítógép működését bármely módon befolyásolhatja,


•    más Felhasználók tulajdonát képező számítógépek vagy szerverek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).


•    Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;


•    Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Speki.hu támogatja vagy hagyta jóvá;


•    Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez, üzleti érdekhez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;


•    Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;


•    Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;


•    Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.7.    TEVÉKENYSÉG NAPLÓZÁSA ÉS STATISZTIKA KÉSZÍTÉSE7.1.    A Felhasználó önmagára nézve is megértette és a Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Szolgáltatás használata közben valamennyi Felhasználó tevékenységeit és ahhoz kapcsolódó adatait a hatályos jogszabályok által megengedett módon a Szolgáltató naplózza felhalmozza és névtelenül a Speki.hu rendszerébe integrálja, valamint az így a Felhasználókról összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja Felhasználó, melyhez.7.2.    A Speki.hu nem tartozik felelősséggel ezen feladat nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. .7.3.    Tag elfogadja, és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Tagságának érvényes regisztrációjának megszüntetését követően a Szolgáltató az adatait anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák készítéséhez.7.4.    A Szolgáltatás működéséhez a Szolgáltató a böngésző útján a Felhasználó számítógépén egy adatsorban tároltatja el, hogy a Felhasználó egy adott kapcsolat (session) alatt már sikeresen igazolta az azonosságát (session cookie tárolása böngészőben). A cookie-val a Szolgáltató a Felhasználó böngészőjét (számítógépét) azonosítja, egyfajta kényelmi funkcióként elősegítve az autorizációs folyamatot, illetve az oldalon belüli beállítások automatikus személyre szabását.8.    A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KARBANTARTÁSA8.1.    A Szolgáltató jogosult a www.speki.hu weboldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást korlátlan ideig szüneteltetni a Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.8.2.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Világhálón az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényezőtől függ. A Speki.hu a gyors adatcsere érdekében mindent megtesz, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK9.    A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA9.1.    Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek csak a Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége. (pl.: adatszolgáltatási kötelezettség, így különösen titkos információgyűjtésre vagy titkos adatszerzésre feljogosított szervek részére.)9.2.    Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást Felhasználó külföldről veszi igénybe. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is elérhetőek lesznek10.    ADATOK KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA10.1.    A Speki.hu rendszerében a Tag elektronikus úton tett elfogadó nyilatkozat esetén felhatalmazza Szolgáltatót, hogy részére az elektronikus levelezési címére, vagy akár a postai címére tájékoztató és reklámanyagokat küldjön, illetőleg hogy a megadott adatai közül a Tag vezeték és keresztnevét, postacímét, és mobiltelefonszámát hozzáférhetővé tegye olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Tag számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni.11.    FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA11.1.    A Speki.hu weboldal csupán általános informálódást szolgál, ezért a weboldal semmilyen formában nem tartalmaz befektetési, gazdasági, jogi-, és adótanácsadást, vagy egyéb pénzügyi ajánlást, legfőképpen nem tartalmaz tőzsdei kereskedési javaslatokat, és nem célja, hogy bármilyen befektetési vagy más döntésben alapként szolgáljon. A feltöltött tartalmak melyek segítségével a Speki.hu weboldal felépül, igen nagy száma és a Szolgáltatás kommunikációs csatornáinak jellegzetességeiből adódóan a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Speki.hu weboldalon elhelyezett minden információ vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, félreérthetetlenségéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.11.2.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Speki.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, vagy bármely egyéb felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, különös tekintettel a Felhasználó számítógépén a program letöltéséből, annak esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt bekövetkező károkért.11.3.    A Felhasználók közötti kapcsolatfelvétel csakis saját kezdeményezésre és kockázatra jöhet létre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás jellegéből következően a többi Felhasználó személyes adatokat tehet közzé róla a weboldalon. A közzétett személyes adatok kezeléséért ilyen esetben a személyes adatot közzétevő Felhasználó felel. A Speki.hu kizár minden felelősségét az egyes Felhasználók által tanúsított magatartásért.11.4.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, illetőleg a Szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltoztatásából, leállásából, más felhasználók el nem érhetőségéből, szoftveres meghibásodásából ered. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.11.5.    A Speki.hu weboldalon szereplő linkek egy része más honlapokra vezet, melyeket más tulajdonosok üzemeltetnek, ezért a Szolgáltató nem garantálja azok tartalmát és elérhetőségét.11.6.    Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag magáncélra használhatja fel, a Szolgáltatás üzleti célú felhasználása nem megengedett. Szolgáltató az üzleti célú felhasználáshoz szükséges fokozottabb minőségi követelmények teljesítését (rendelkezésre állási, elérhetőségi követelmények, garantált adatkapcsolat, válaszidő, stb.) nem vállalja, és nem vállal felelősséget az üzleti célú használattal kapcsolatban felmerülő magasabb lehetséges károk megtérítésére sem12.    FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSA12.1.    Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Felhasználási Feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.12.2.    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel a Felhasználók ez irányú külön értesítése nélkül, aktualizálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Felhasználási Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan akár visszamenőleges hatállyal is. A frissítések, kiegészítések, módosításo